VISSENBJERG RØVERNE

Allerede omkring år 1104, er der blevet skrevet og fortalt historier om de frygtindgydende røver fra Vissenbjerg, der boede i underjordiske gange under skovene omkring Vissenbjerg. 

Røverne lå på lur ved den store hovedvejen der gik mellem Odense og Middelfart. Når rejsende kørte på vejen igennem Vissenbjerg, ringede der klokker som hang i lofterne i de underjordiske gange og røverne sprang frem og overfaldt dem. Og flere rejsende valgte at kører store omveje for at undgå at køre på vejen igennem Vissenbjerg. 

Sådan er det dog heldigvis ikke mere, Dog kan det ske at man stadigvæk kan finde røvere på disse tider i Vissenbjerg. De dukker nemlig op den første uge i August til den årlige Røverfest.

Download røversangen her

Virksomhed

Vissenbjerg kræmmermarked og Røverfest, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg

Se kontakt

Vision

Det er Røverfestens vision at fastholde og udbygge det positive kendskab og frivillige arbejde for røverfesten, herunder idrættens muligheder i Vissenbjerg. Røverfesten forventer af alle frivillige hjælpere, at de gør deres bedste for at kunne nå de fastsatte mål med Røverfesten, nemlig at arbejde hårdt for at:

  • Fastholde Røverfesten i Vissenbjerg som en by-, kultur- & folkefest.
  • Rekruttere, motivere og fastholde kvalificerede høvdinge og hjælpere.
  • Skabe et årligt overskud på mindst 150.000 kr. pr. år.

Formål

Den selvejende institutions formål er, at skaffe økonomiske midler, der uddeles til støtte for idrætten i Vissenbjerg, herunder særlig til vedligeholdelse og udbygning af Vissenbjerg Hallerne og til støtte for Vissenbjerg Gymnastik og Idrætsforening (VGIF).