Ansvarlige for røverfesten og kontaktinfo

Maria Bøgedal

Maria Bøgedal

Administration og sponsorer

Kristian Olsen

Kristian Olsen

Pladsansvarlig

Henrik Kirk

Henrik Kirk

Underholdning & Banko

Michael Baadsgaard

Michael Baadsgaard

Kasserer

Jeanette Juhl

Jeanette Juhl

Indkøb og udlevering

Klaus Lundbæk

Klaus Lundbæk

Sikkerhed

Mathias Olsson

Mathias Olsson

Røvere

Mark Hansen

Mark Hansen

Optog

Adresse

Vissenbjerg Kræmmermarked & Røverfest
Idrætsvej 3
5492 Vissenbjerg

Virksomhed

Vissenbjerg kræmmermarked og Røverfest, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg

Se kontakt

Vision

Det er Røverfestens vision at fastholde og udbygge det positive kendskab og frivillige arbejde for røverfesten, herunder idrættens muligheder i Vissenbjerg. Røverfesten forventer af alle frivillige hjælpere, at de gør deres bedste for at kunne nå de fastsatte mål med Røverfesten, nemlig at arbejde hårdt for at:

  • Fastholde Røverfesten i Vissenbjerg som en by-, kultur- & folkefest.
  • Rekruttere, motivere og fastholde kvalificerede høvdinge og hjælpere.
  • Skabe et årligt overskud på mindst 150.000 kr. pr. år.

Formål

Den selvejende institutions formål er, at skaffe økonomiske midler, der uddeles til støtte for idrætten i Vissenbjerg, herunder særlig til vedligeholdelse og udbygning af Vissenbjerg Hallerne og til støtte for Vissenbjerg Gymnastik og Idrætsforening (VGIF).