Frivillige 2024

Vi mangler akut frivillige til:

 

Ansvarlig for sponsorgaver til banko

– Ansvarlig for Rodeotyr og skydevogn

– Bemanding af billetvogn

– Bemanding af Highjumper

– Bemanding af Rodeotyr

– Bemanding af Skydevogn

 

Vi kvitterer med gratis armbånd til festen og giver mad og drikke under “vagten”. En 4 timers tjans giver armbånd til samme dag og en 7 timers tjans giver armbånd til alle dage. Tiderne for vagten aftales nærmere med den ansvarlige for området.

 

Som frivillig er du en helt afgørende del af byfesten, når vi slår dørene op til Idrætspladsen i Vissenbjerg. Du bliver en del af festen og en del af fælleskabet, hvor der er knyttes sociale bånd på kryds og tværs. Arbejdet går til et godt formål, som kommer hele byen til gode.

 

Vil du hjælpe, så kontakt vores formand på formand@roverfest.dk

Jeg vil gerne hjælpe

Virksomhed

Vissenbjerg kræmmermarked og Røverfest, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg

Se kontakt

Vision

Det er Røverfestens vision at fastholde og udbygge det positive kendskab og frivillige arbejde for røverfesten, herunder idrættens muligheder i Vissenbjerg. Røverfesten forventer af alle frivillige hjælpere, at de gør deres bedste for at kunne nå de fastsatte mål med Røverfesten, nemlig at arbejde hårdt for at:

  • Fastholde Røverfesten i Vissenbjerg som en by-, kultur- & folkefest.
  • Rekruttere, motivere og fastholde kvalificerede høvdinge og hjælpere.
  • Skabe et årligt overskud på mindst 150.000 kr. pr. år.

Formål

Den selvejende institutions formål er, at skaffe økonomiske midler, der uddeles til støtte for idrætten i Vissenbjerg, herunder særlig til vedligeholdelse og udbygning af Vissenbjerg Hallerne og til støtte for Vissenbjerg Gymnastik og Idrætsforening (VGIF).