BLIV KRÆMMER FOR EN DAG

Vi udlejer en overdækket stadeplads i kræmmerteltet

Det koster 160,00 kr.pr. dag for 2 x 3,25 meter.
På standen står der et bord.
Book gerne for flere dage.
Der er 1 stk. indgangsbillet til pladsen for en person med i prisen.

Markedet starter kl. 10.00 og lukker kl. 22.00 fredag og lørdag.
Søndag lukkes kl.17.00.
Det er på eget ansvar med de opstillede effekter mht. tyveri mm.
 
Betingelser.
§  Refundering af betalt stadeleje ved aflysning/annullering kan ikke påregnes.
§  Stadepladser må ikke overdrages til anden side og salgsemne må ikke ændres uden tilladelse fra den ansvarlige for kræmmerpladsen
§  Stadepladsen skal efterlades i rengjort stand. Al affald skal være fjernet. Der er opstillet containere til formålet.
§  Ingen dele af de opstillede salgsvare m.v. må overskride den tildelte stadeplads.
§  Salg samt bortlodning af levende dyr, mad, øl, vin, spiritus samt ”stinkbomber” er forbudt.
§  Opstilling af boder er på stadeejernes eget ansvar/forsikring.
§  Under markedet er der KØRSELSFORBUD PÅ PLADSEN.
§  Parkering kan foretages, på NY P-plads ved cindersbanen /mod skoven eller på P-pladsen ved Vissenbjerg Hallerne.
§  Markedspladsen er åben Torsdag 18.00-22.00 Fredag/Lørdag 10.00-22.00
og Søndag 10.00-17.00
Ingen nedtagning og udkørsel før markedsdagens afslutning
§  Overtrædelse af vore betingelser eller anvisninger fra den ansvarlige for kræmmerpladsen kan medføre bortvisning fra pladsen uden refusion af den betalte stadeleje.
 
Ankomst til markedspladsen og opstilling af salgsboder
§  Ankomst til markedspladsen og opstilling skal ske mellem kl 8.00 – 10.00
derefter ingen ankomst uden forudgående aftale med den ansvarlige for kræmmerpladsenHolm

Ingen kørsel på pladsen i åbningstiden.
 
Henvendelse skal ske til markedsinformationen inden opstilling påbegyndes.

Ring eller skriv for booking.

marked@roverfest.dk – Tlf.: 2013 7005

Virksomhed

Vissenbjerg kræmmermarked og Røverfest, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg

Se kontakt

Vision

Det er Røverfestens vision at fastholde og udbygge det positive kendskab og frivillige arbejde for røverfesten, herunder idrættens muligheder i Vissenbjerg. Røverfesten forventer af alle frivillige hjælpere, at de gør deres bedste for at kunne nå de fastsatte mål med Røverfesten, nemlig at arbejde hårdt for at:

  • Fastholde Røverfesten i Vissenbjerg som en by-, kultur- & folkefest.
  • Rekruttere, motivere og fastholde kvalificerede høvdinge og hjælpere.
  • Skabe et årligt overskud på mindst 150.000 kr. pr. år.

Formål

Den selvejende institutions formål er, at skaffe økonomiske midler, der uddeles til støtte for idrætten i Vissenbjerg, herunder særlig til vedligeholdelse og udbygning af Vissenbjerg Hallerne og til støtte for Vissenbjerg Gymnastik og Idrætsforening (VGIF).