Formål og Vision

 

NAVN


Den selvejende institutions navn er ”Røverfesten Vissenbjerg” med hjemstavn i Vissenbjerg. 

FORMÅL


Den selvejende institutions formål er, at skaffe økonomiske midler, der uddeles til støtte for idrætten i Vissenbjerg, herunder særlig til vedligeholdelse og udbygning af Vissenbjerg Hallerne og til støtte for Vissenbjerg Gymnastik og Idrætsforening (VGIF). 

RØVERFESTENS AFHOLDELSE


Den årlige Røverfest afholdes altid i uge 31 startende onsdag aften med Røverbanko i Hallen. Herefter fortsætter Røverfesten resten af ugen og slutter søndag aften senest kl. 2200. 

RØVERFESTENS LEDELSE


Røverfesten ledes af Røverudvalget, der består af formand, sekretær og et antal afdelingsledere inden for følgende områder:

Sikkerhed
Kasserer
Pladsen
Underholdning
Indkøb & udlevering (logistik)
Salgsstederne
Public Relation (PR)
Røvere (altid udklædt)
Kræmmermarkedet
Sponsorer/hjemmeside

De forskellige afdelinger er organiseret med et antal høvdinge og hjælpere. Alle i organisationen er frivillige og tæller næsten 400 personer, som gør det muligt at afholde årets Røverfest i uge 31. 

RØVERFESTENS VISION


Det er Røverfestens vision at fastholde og udbygge det positive kendskab og frivillige arbejde for røverfesten, herunder idrættens muligheder i Vissenbjerg. 

Røverfesten forventer af alle frivillige hjælpere, at de gør deres bedste for at kunne nå de fastsatte mål med Røverfesten, nemlig at arbejde hårdt for at:Fastholde Røverfesten i Vissenbjerg som en by-, kultur- & folkefest.
Rekruttere, motivere og fastholde kvalificerede høvdinge og hjælpere.
Skabe et årligt overskud på mindst 150.000 kr. pr. år.

RØVERFESTENS SPONSORER


Ved at være sponsor ved Røverfesten får sponsorernes virksomheder mulighed for at eksponere sig over for det fynske erhvervsliv og Røverfesten får samtidig mulighed for at kunne yde et væsentligt bidrag til byens idræt og til arbejdet med hallerne. Det skaber sammenhold. 

Røverfesten er særdeles glade for og stolte over alle bidrag, store som små. Det giver os mulighed for at kunne videregive et væsentligt bidrag til VGIF og Hallerne i Vissenbjerg. 

KONTAKT TIL RØVERFESTEN


Under fanebladet KONTAKT er listet navne, mails og telefon til afdelingslederne m.fl.