Vissenbjerg Røverfest & Kræmmermarked 


Velkommen til Kræmmermarkedet


Det er nu 16. år i træk, at vi kan invitere kræmmere til kræmmermarked i Vissenbjerg i forbindelse med RØVERFESTEN.

 • Onsdag aften kl. 19.00 er der stort røverbanko i Vissenbjerg Hallerne - kom i god tid!
 • Fredag aften sælger *RØVERMAD* grillstegte kyllinger til kræmmere på markedspladsen!
 • Lørdag kl. 10.00-14.00 er der gratis børnemarked(børnene passer deres egne små boder) på tildelte stadepladser.
 • Lørdag og søndag morgen kl. 8.00 serveres der gratis kaffe & rundstykker i *RØVERMAD* på røverpladsen til alle kræmmere!

Stadepriser


 • Pris pr. facademeter med 7 meters dybde er 125 kr.
 • Strøm (230V) og vand på pladsen er inkluderet i prisen. Medbring selv godkendte og lovlige forlængerledninger m.v.

Betaling


Du skal indbetale på vedlagte/vedhæftede girokortnummer inden den 1. juni. Dette er bekræftelse på din stadeplads.
Såfremt beløbet ikke er indbetalt rettidigt – videregiver vi pladsen til anden side.

 • Refundering af betalt stadeleje ved aflysning/annullering kan ikke påregnes.

 

Betingelser


 • Stadepladser må ikke overdrages til anden side og salgsemne må ikke ændres uden tilladelse fra den ansvarlige for kræmmerpladsen
 • Stadepladsen samt ”gaden” ud for pladsen skal efterlades i rengjort stand. Al affald skal være fjernet fra området. Der er opstillet containere til formålet.
 • Ingen dele af de opstillede boder, skilte m.v. må overskride den tildelte stadeplads, ligeledes skal servicearealet friholdes.
 • Salg samt bortlodning af levende dyr, mad, øl, vin, spiritus, ”stinkbomber”, farlige materialer samt ulovligt kopierede produkter er forbudt
 • Opstilling af boder er på stadeejernes eget ansvar/forsikring.
 • Der skal medbringes mindst én CO² ildslukker pr. telt/campingvogn.
 • Under markedet er der kørselsforbud PÅ PLADSEN efter ankomst.
 • Parkering kan foretages, på P-plads ved cindersbanen /mod skoven eller på P-pladsen ved Vissenbjerg Hallerne.
 • Markedspladsen er åben Torsdag 18.00-22.00 Fredag/Lørdag 10.00-22.00 og Søndag 10.00-17.00 ingen nedtagning og udkørsel før markedets afslutning
 • Overtrædelse af vore betingelser eller anvisninger fra den ansvarlige for kræmmerpladsen kan medføre bortvisning fra pladsen uden refusion af den betalte stadeleje.

 

Ankomst til markedspladsen og opstilling af salgsboder


 • Ankomst til markedspladsen og opstilling kan tidligst påbegyndes onsdag den 2. august fra kl. 15.00-17.00, derefter ingen ankomst uden forudgående aftale med den ansvarlige for kræmmerpladsen (kom så du kan nå at komme til røverbanko kl. 19.00).
 • Ankomst torsdag den 3. august skal ske mellem kl. 15.00-17.00.
 • Ankomst fredag den 4. august skal ske mellem kl. 10.00-17.00.
 • Henvendelse skal ske til markedsinformationen inden opstilling påbegyndes.
RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES 

Adgangskort ( armbånd ) • Ved ankomst til markedspladsen skal du rette henvendelse til markedsinformationen. Her får du udleveret et personligt armbånd (som giver adgang til festplads og markedsplads), stadenummer og affaldspose.
 • Såfremt du har spørgsmål på selve markedspladsen kan du rette henvendelse til personalet ved markedsinformationen samt efterfølgende ved kræmmerkroen på markedspladsen.

Rigtig god fornøjelse og velkommen til Røverfestens Kræmmermarked 2016

 

Beliggenhed


Vissenbjerg Kræmmermarked & Røverfest er beliggende på Idrætsvej 2, 5492 Vissenbjerg.

Hvor finder du os?


Vissenbjerg ligger ca. 15 km. vest for Odense. Fra motorvej E20 skal du vælge afkørsel 54. Drej mod Vissenbjerg ad Søndersøvej, drej ved Vestergade og kør ned af Idrætsvej se kort.

Tilmelding og yderligere information.

www.roverfest.dk
Mail.: marked@roverfest.dk