Bliv kræmmer for en dag


 

Vi udlejer en overdækket stadeplads i kræmmerteltet


Det koster 160,00 kr.pr. dag for 2 x 3,25 meter.
På standen står der et bord.
Book gerne for flere dage.
Der er 1 stk. indgangsbillet til pladsen for en person med i prisen.

Markedet starter kl. 10.00 og lukker kl. 22.00 fredag og lørdag.
Søndag lukkes kl.17.00.
Det er på eget ansvar med de opstillede effekter mht. tyveri mm.
 
Betingelser.
§  Refundering af betalt stadeleje ved aflysning/annullering kan ikke påregnes.
§  Stadepladser må ikke overdrages til anden side og salgsemne må ikke ændres uden tilladelse fra den ansvarlige for kræmmerpladsen
§  Stadepladsen skal efterlades i rengjort stand. Al affald skal være fjernet. Der er opstillet containere til formålet.
§  Ingen dele af de opstillede salgsvare m.v. må overskride den tildelte stadeplads.
§  Salg samt bortlodning af levende dyr, mad, øl, vin, spiritus samt ”stinkbomber” er forbudt.
§  Opstilling af boder er på stadeejernes eget ansvar/forsikring.
§  Under markedet er der KØRSELSFORBUD PÅ PLADSEN.
§  Parkering kan foretages, på NY P-plads ved cindersbanen /mod skoven eller på P-pladsen ved Vissenbjerg Hallerne.
§  Markedspladsen er åben Torsdag 18.00-22.00 Fredag/Lørdag 10.00-22.00
og Søndag 10.00-17.00
Ingen nedtagning og udkørsel før markedsdagens afslutning
§  Overtrædelse af vore betingelser eller anvisninger fra den ansvarlige for kræmmerpladsen kan medføre bortvisning fra pladsen uden refusion af den betalte stadeleje.
 
Ankomst til markedspladsen og opstilling af salgsboder
§  Ankomst til markedspladsen og opstilling skal ske mellem kl 8.00 – 10.00
derefter ingen ankomst uden forudgående aftale med den ansvarlige for kræmmerpladsenHolm

Ingen kørsel på pladsen i åbningstiden.
 
Henvendelse skal ske til markedsinformationen inden opstilling påbegyndes.

Ring eller skriv for booking.

marked@roverfest.dk - Tlf.: 2013 7005